ГАЛЕРИЯ ИНФОРМАЦИЯ
Зала номер 3

Зала номер 3

Зала номер 3

Залата е оборудвана с екран , мултимедиен проектор , флипчарт , wi-fi интернет връзка

Разполага с 30 места театрално подредени.

Брой места: 30